Nauwkeurig lezen

1. Eerste letter(greep)

  • Hou de eerste letter(greep) van elk woord vast in je mond.
  • Terwijl hebben je ogen de tijd om de rest van het woord te ontcijferen.
  • Lees daarna de rest van het woord.

2. Glijdend lezen

Terwijl je leest, bedek je dat deel van het woord dat al gelezen is. Je glijdt met je vinger als het ware van links naar rechts over de regels.

  • Glijd met je vinger (of met een fiche) over de reeds gelezen tekst en geef zo het tempo aan.
  • Je toont met je vinger (fiche) de eerste letter van het woord en je spreekt deze meteen uit.
  • Je mag de klank aanhouden terwijl je de volgende letters leest en er aan vast maakt. bv. maan à mmmaaannn
  • Eerst glijdt de begeleider. In een latere fase glijdt het kind zelf.

Waarom vooruitziend lezen?

  • Je leert meteen te starten. Dit vermijdt het stil spellen. Zo is het begin van het woord al zeker juist en maak je minder omkeringen .
  • Je traint om de woorden correct te lezen wat belangrijk is naar de luisteraar toe.
  • Het letter per letter lezen wordt tegengegaan, dit vermindert immers ook het leesplezier en het begrip van de tekst.