Leesplezier

1. Leeservaringen

Ga op zoek naar leeservaringen die in het dagelijks leven motiverend zijn:

 • Eenvoudig
 • Teksten die inhoudelijk aansluiten bij de interesse: dieren, natuur, gevoelens...
 • Een kwis oplossen
 • Woordpuzzels oplossen
 • Neem boeiende kinderprogramma's op en lees samen de ondertitels

2. Ontspannen lezen

Ontspanning, plezier, het verhaal staan primair. Leesfouten worden enkel verbeterd indien het verhaal niet meer te volgen is.

 • Organiseer een leeshoek (zitzak, dik tapijt)
 • Kies een aangepast boek (niet te dik, groot lettertype, aangename lay-out, kort verhaal)
 • Zorg ervoor dat nu en dan een boek uit is binnen een bepaalde tijd (lees elk om de beurt, lees zelf drievierden, lees zelf luidop en laat het kind enkel volgen)
 • Laat het kind luisteren naar een cassette van het boek of lees zelf voor en laat het kind meevolgen in het boek, met de vingers volgt het de tekst, de ogen volgen mee, laat dit minstens 20 min duren
 • Laat het kind stillezen

3. Bevestiging

Het is belangrijk je enthousiasme rond de leeservaringen van het kind te verwoorden.

 • 'Dat ging goed', 'Dat was een mooi verhaal', 'je hebt een mooie stem', ...
 • Kijk positief naar elke vordering, elke inspanning om te lezen
 • Leer niet te reageren op fouten, onnauwkeurigheden, slordigheden en vooral te letten op inhoud

4. Leesdrempel verlagen

Succes ervaren is een belangrijke motivatie.

Kies daarom teksten die aantrekkelijk zijn (inhoudelijk aansluitend bij leeftijd en interesse,

Technisch aansluitend bij de vaardigheden) en goed aansluiten bij de doelstelling.

 • Schoolteksten verhogen de motivatie omdat het effect in de klas of thuis duidelijk is. Studeer bv. samen de les van geschiedenis en pas daarop de verschillende geoefende leestechnieken toe.
 • Je kan leesdrempels (vb. te lange tekst, te ingewikkelde tekst ...) ook verlagen door de tekst wat aan te passen (vb. vergroten, voorstructureren ...).