Leerstoornissen met impact op lezen

(uit Map Leerzorg www.letop.be)

Leerstoornissen kunnen een grote impact hebben op lezen. Hieronder vind je een aantal typische struikelblokken geordend op leerstoornis.

1. Dyslexie

  • beginnend leesproces is gestoord
  • tempo blijft probleem
  • nauwkeurig lezen blijft probleem
  • compenserend lezen (radend vanuit context) lukt niet in vreemde talen
  • compenserend lezen lukt niet voor vakspecifieke termen bv aardrijkskunde, bio, …
  • overtraining lijdt dikwijls tot niet kunnen in stilte begrijpend lezen
  • meer leesbegrip als ze niet moeten verklanken voor derden

2. Dysfasie

  • technisch leesproces komt normaal of bijna normaal op gang
  • spellen blijft hardnekkig, compenseren via raden lukt moeizaam
  • begrijpend lezen evolueert van gemiddeld naar zwak
  • verwijswoorden en voegwoorden blijven zonder betekenis, geen koppeling of actief zoeken naar verbanden
  • begrijpen van instructies is moeilijk omwille van beperkte woordenschat
  • trage lezers
  • weinig spontane interesse voor lezen

3. NLD

  • beginnend leesproces is dikwijls gestoord, visuele fase is moeilijk
  • gelijktijdig begrijpen en lezen is in aanvangsfase niet aanwezig
  • fouten verbeteren vanuit context lukt moeizaam
  • begrijpend lezen, vooral van instructies, blijft gestoord
  • informatief lezen blijft een probleem
  • instructielezen blijft een probleem
  • geen aandacht voor structuren, titels, visuele aanwijzingen
  • kunnen geen visuele informatie 'lezen' (aardrijkskunde, bio, grafieken, …)
  • kunnen evolueren tot lln die heel graag dikke boeken en verhalen lezen

4. AD(H)D

  • beginnend leesproces is gestoord, nauwkeurigheid lukt niet
  • nauwkeurig lezen blijft probleem
  • lezen volhouden en oefenen blijft probleem
  • interesse voor schriftelijke communicatie blijft probleem

5. ASS/Asperger

  • beginnend leesproces is dikwijls gestoord, langzame, spellende lezers
  • reageren faalangstig en met weerstand op extra remediëring en inoefening
  • van zodra de interesse voor het verhaal er is, kan het lezen plots spontaan verbeteren
  • begrijpen van instructies blijft moeilijk, moeten heel eenduidig zijn
  • geen aandacht voor structuren, titels, visuele aanwijzingen