Leerstoornissen met impact op lezen

(uit Map Leerzorg www.letop.be)

Leerstoornissen kunnen een grote impact hebben op lezen. Hieronder vind je een aantal typische struikelblokken geordend op leerstoornis.

1. Dyslexie

 • beginnend leesproces is gestoord
 • tempo blijft probleem
 • nauwkeurig lezen blijft probleem
 • compenserend lezen (radend vanuit context) lukt niet in vreemde talen
 • compenserend lezen lukt niet voor vakspecifieke termen bv aardrijkskunde, bio, …
 • overtraining lijdt dikwijls tot niet kunnen in stilte begrijpend lezen
 • meer leesbegrip als ze niet moeten verklanken voor derden

2. Dysfasie

 • technisch leesproces komt normaal of bijna normaal op gang
 • spellen blijft hardnekkig, compenseren via raden lukt moeizaam
 • begrijpend lezen evolueert van gemiddeld naar zwak
 • verwijswoorden en voegwoorden blijven zonder betekenis, geen koppeling of actief zoeken naar verbanden
 • begrijpen van instructies is moeilijk omwille van beperkte woordenschat
 • trage lezers
 • weinig spontane interesse voor lezen

3. NLD

 • beginnend leesproces is dikwijls gestoord, visuele fase is moeilijk
 • gelijktijdig begrijpen en lezen is in aanvangsfase niet aanwezig
 • fouten verbeteren vanuit context lukt moeizaam
 • begrijpend lezen, vooral van instructies, blijft gestoord
 • informatief lezen blijft een probleem
 • instructielezen blijft een probleem
 • geen aandacht voor structuren, titels, visuele aanwijzingen
 • kunnen geen visuele informatie 'lezen' (aardrijkskunde, bio, grafieken, …)
 • kunnen evolueren tot lln die heel graag dikke boeken en verhalen lezen

4. AD(H)D

 • beginnend leesproces is gestoord, nauwkeurigheid lukt niet
 • nauwkeurig lezen blijft probleem
 • lezen volhouden en oefenen blijft probleem
 • interesse voor schriftelijke communicatie blijft probleem

5. ASS/Asperger

 • beginnend leesproces is dikwijls gestoord, langzame, spellende lezers
 • reageren faalangstig en met weerstand op extra remediëring en inoefening
 • van zodra de interesse voor het verhaal er is, kan het lezen plots spontaan verbeteren
 • begrijpen van instructies blijft moeilijk, moeten heel eenduidig zijn
 • geen aandacht voor structuren, titels, visuele aanwijzingen