Het platform dat lezen ondersteunt!

Meer dan 25 jaar ondersteunt Eureka Onderwijs kinderen met leerstoornissen. Voor kinderen met dyslexie, die moeilijkheden hebben met lezen, is het erg belangrijk het lezen te ondersteunen. Dit kan je bereiken door leesstrategieën aan te reiken. Ze maken het lezen haalbaar. Daarnaast is het gebruiken van voorleessoftware onontbeerlijk voor kinderen met dyslexie. Voorleessoftware zorgt ervoor dat leerlingen kunnen luisteren naar hun teksten.

Lezen train je door veel teksten te lezen. Belangrijk is dat de tekst haalbaar is voor de leerling. Zolang het kind geen plezier beleeft aan het lezen van de tekst is het leerrendement en de zin om te oefenen vaak laag. Wij proberen verhalen/teksten bereikbaar te maken voor onze leerlingen. CleverRead maakt dit mogelijk.

Op dit platform kan een kind:

 • teksten laten voorlezen
 • de tekst lezen met behulp van leestechnieken
 • informatie vinden over verschillende leestechnieken
 • zijn teksten lezen en beheren
 • leeskilometers van de website verhogen door zelf teksten in te voeren

Als ouder kan je informatie vinden over onze verschillende leesstrategieën.

Belangrijke kenmerken van ons ' CleverRead'-platform zijn:

 • Leesstrategieën: Denk bijvoorbeeld aan 'woord per woord' tonen van de tekst. Verschillende leerstoornissen hebben voordeel bij verschillende leesstrategieën.
 • Voorleesbaarheid: Beluister je teksten terwijl je meeleest. Als je niet op je zicht kan vertrouwen, kan je de juiste informatie toch krijgen door te luisteren.
 • Visueel sterk aanpasbaar: Veel lezers hebben een voorkeur voor een bepaald lettertype. Naast lettertype, is het ook belangrijk de kleur, contrast, lettergrootte, , … te kunnen aanpassen
 • Aanpasbaarheid van de tekst: Een leerling moet zijn eigen teksten kunnen toevoegen alsook teksten kunnen aanpassen. Zo kan je een tekst eigen maken en wordt studeren haalbaar.

Eureka Foundation steunt de ontwikkeling van CleverRead. Deze app helpt kinderen en studenten met leesstoornissen hun leessnelheid te verbeteren en maakt lezen toegankelijk. Eureka Foundation staat achter dit project zodat:

 • de expertise van Eureka Onderwijs breed gebruikt kan worden.
 • kinderen teksten online kunnen laten voorlezen met voorleessoftware.
 • een verschil te maken voor zowel kinderen met dyslexie maar ook anderstalige leerlingen, leerlingen met autisme, visuele beperking, etc.

----------------------------------------------------